2 marca 2013

Zalew na Borkach w Radomiu

Zalew na Borkach, a właściwie w Borkach koło Radomia powstał kilkadziesiąt lat temu. Jego historia jest bardzo zawiła. Trudno dotrzeć do dokumentów, które pozwoliłyby jednoznacznie ustalić datę rozpoczęcia budowy zalewu. Podczas wizji lokalnej przeprowadzonej w 1974 r. stwierdzono, że prace ruszyły w 1951 roku. Wykonywano je w czynie społecznym. Jednak inne materiały wskazują, że to dziesięć lat później Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Prezydium Miejskiej Rady Narodowej oraz Dyrekcja Budowy Osiedli Robotniczych P.M.R.N. w Radomiu przystąpiły do budowy zalewu przy młynie w Borkach. Jak się okazało, prace wystartowały bez odpowiedniego zezwolenia, dlatego też je zawieszono. 

Budowę zalewu wznowiono w 1964 r. Wokół zbiornika powstał niewielkich rozmiarów park, który z czasem zaczął się rozrastać. Z dokumentacji zbiornika można wyczytać że "budowa zalewu jest celowa, ponieważ m. Radom nie posiada żadnego kąpieliska ani obiektu sportowo-wypoczynkowego. Ponadto, zalew może być wykorzystywany dla celów przeciwpowodziowych, przeciwpożarowych, a w przyszłości jako zbiornik służący do uruchomienia obiektów przemysłowych".

Na skutek budowy zalewu i odbudowy stawów rybnych w Kosowie i Wośnikach powstały nowe warunki wodne w dolinie rzeki Mlecznej, co miało bezpośredni wpływ na upadek pobliskiego młyna wodnego. W drugiej połowie lat 80. zaczęły pojawiać się problemy z napełnieniem zbiornika, wynikające z obniżenia wód gruntowych w okolicach Radomia, a także nieszczelności dna zalewu. W efekcie na kilkanaście lat akwen praktycznie wysechł. W latach 1991-2001 w ramach "Programu małej retencji" wykonano modernizację zalewu, która polegała na uszczelnieniu dnia, remoncie jazu i unowocześniono stawy kolmatacyjne wraz z infrastrukturą techniczną przy ul. Suchej i Kosowskiej. Dzięki uszczelnieniu odcinka koryta Mlecznej i Kosówki zalew znów zaczął pełnić dawną funkcję stając się miejscem czynnego wypoczynku, kąpieli i amatorskiego uprawiania sportów wodnych.

Akwen jest zbiornikiem przepływowym powstałym na rzece Mlecznej. Na prawym brzegu zostały wykonane dwa stawy kolmatacyjne, których zadaniem jest oczyszczanie wody napływającej do zalewu. Średnia szerokość zbiornika wynosi ok. 180 metrów, a w najszerszym miejscu wynosi 250 metrów, długość to ok. 790 metrów. Na terenie dwóch kąpielisk, które znajdują się na przeciwległych brzegach, może jednocześnie przebywać ok. 3800 osób.


Brak komentarzy: