24 marca 2013

Piece garncarskie w Iłży

Zespół pieców garncarskich w Iłży należący do słynnej rodziny iłżeckich garncarzy Pastuszkiewiczów. Składa się z obudowy i dwóch pieców garncarskich. Najstarszą częścią w tym zespole jest obudowa dla pieców, wzniesiona w I poł. XIX w. prawdopodobnie przez Kacpra Pastuszkiewicza. Pomieszczenie to zostało zbudowane z kamienia osadowego, jego wysokość wynosi 5,65 m, średnica na poziomie ziemi 12 m, a poniżej zwieńczenia 1,20 m. Znajdujący się w środku większy piec służył do wypału naczyń a mniejszy do wypału drobnej ceramiki dekoracyjnej. Wraz ze śmiercią Stanisława Pastuszkiewicza (1888 - 1962) ustała praca pieców.
Brak komentarzy: