16 marca 2013

Budynek dawnej loży masońskiej w Radomiu

Budynek wzniesiony w 1818 r. wg projektu Jakuba Kubickiego dla loży masońskiej, która powstała w Radomiu w 1814 r. pod nazwą „Jutrzenka wschodząca”. Loża prowadziła szeroką działalność społeczną, charytatywną, a także patriotyczną wśród mieszkańców Radomia. W 1821 r. nastąpiło rozwiązanie loży w całym Królestwie. Wówczas gmach zamieniono na lazaret wojskowy, następnie mieściło się tu biuro powiatu, szpital dermatologiczny, a obecnie Prokuratura Okręgowa.

Brak komentarzy: