30 kwietnia 2017

Skałki Piekło pod Niekłaniem

Rezerwat przyrody "Skałki Piekło pod Niekłaniem" został utworzony w 1959 r., w celu zachowania ze względów naukowych i dydaktycznych osobliwych form skał piaskowcowych powstałych przez erozję wietrzną oraz żyjącej w szczelinach skalnych paproci, z inicjatywy inż. Teodora Zielińskiego. 

Jest to najstarszy rezerwat przyrody funkcjonujący na terenie Nadleśnictwa Stąporków. Rezerwat obejmuje powierzchnię 6,30 ha. Osobliwością rezerwatu oraz głównym przedmiotem ochrony są okazałe wychodnie skał piaskowcowych zbudowanych z utworów ery mezozoicznej (w okresie jury i triasu). 

Skały powstały w strefie ciepłego morza na jego brzegu lub przybrzeżnych płyciznach. Obecnie skałki mają formę ambon, grzybów, stołów, progów, wyróżniono też 3 niewielkie jaskinie. Zachodnią część rezerwatu porasta najstarszy zachowany na tym terenie drzewostan dębowo-sosnowy w wieku ok. 150 lat. Wysokość skał dochodzi do 8 metrów. "Skałki Piekło pod Niekłaniem" uznane są za najpiękniejszy rezerwat przyrody nieożywionej w województwie świętokrzyskim.  

Według danych historycznych w 1863 roku stacjonował tu w czasie powstania styczniowego jeden z dowódców Kielecczyzny - Dionizy Czachowski.

Dąb Bartek

-> Dąb Bartek (luty 2014)
Oceanika

Oceanika znajduje się na terenie kompleksu rekreacyjnego Świętokrzyska Polana. Składa się z kilku zbiorników o łącznej pojemności 250 tysięcy litrów.

W jej akwariach pływają ryby z wód, rzek, jezior, mórz i oceanów całego świata, podzielone według miejsca ich występowania. W każdym zbiorniku odtworzono inny biotop. W zbiorniku z biotopem Azji pływają m.in. sumy pangi, tołpygi, bagarius sum ludojad czy arowany azjatyckie oraz kilka ryb, które wyginęły już w warunkach naturalnych. Wśród ryb z Ameryki Południowej są bardzo rzadkie sumy, ryby kostnojęzykowe , pielęgnice czy prapłaziec - ryba dwudyszna, której przodkowie dali początek dominacji czworonożnych zwierząt na suchym lądzie. 

W Oceanice znalazł się również zbiornik z rybami z Malawi, a w nim 50 gatunków kolorowych ryb o różnych wzorach oraz akwarium z niezwykłymi rybami rafowymi, na co dzień zamieszkującymi wielkie rafy koralowe słonych wód. Kolejny zbiornik to królestwo ryb z szelfu kontynentalnego, które na rafach są tylko gośćmi, m.in. Płaszczka, Orleń oraz Rocha, która swoim kształtem przypomina gitarę. W tym akwarium pływają też żarłacze - czarno-płetwy i żarłacz gruby oraz kilka innych niezwykłych gatunków, jak Ognica pstra o silnym jadzie powodującym ogromny ból po ukłuciu kolcem jadowym, mureny o czterech szczękach, czy też ryby produkujące żwirek koralowy który jest atrakcją na tropikalnych plażach.
23 kwietnia 2017

Centrum Geoedukacji w Kielcach

Centrum Geoedukacji stanowi nowoczesny budynek usytuowany w południowo-wschodniej części Kielc na terenie rezerwatu przyrody nieożywionej „Wietrznia im. Zbigniewa Rubinowskiego” w otoczeniu dawnych wyrobisk górniczych. Widoki z tego miejsca roztaczają się na pasmo Gór Świętokrzyskich. W kamieniołomie Wietrznia wydobywano dawniej wapienie i dolomity, natomiast w obrębie całego rezerwatu obserwować można unikalny profil skał dewonu środkowego i górnego, udokumentowany znaleziskami gatunków fauny kopalnej. 

Centrum Geoedukacji to miejsce, gdzie w przystępny sposób przekazywana jest wiedza geologiczną i geograficzną, z wykorzystaniem nowoczesnych metod i narzędzi edukacyjnych. 

Główną atrakcją placówki jest kino 5D, dzięki któremu można odbyć prawdziwą wędrówkę do wnętrza Ziemi. Kapsuła zawiera symulator lotów do środka naszej planety, a widzowie czują ruch, krople wody, powiew wiatru i zmiany temperatury. Można także zobaczyć zorganizowaną w centrum wystawę pt. „Galeria Ziemi”, która zawiera geologiczną różnorodność regionu świętokrzyskiego ze szczególnym uwzględnieniem okresu dewońskiego z ogromnym modelem ryby pancernej - drapieżcy z dewońskiego morza. 

Wizyta w Centrum Geoedukacji jest świetnym wstępem do lepszego zrozumienia geologicznego fenomenu Gór Świętokrzyskich, na czele z gołoborzami, jaskiniami czy dawnymi rafami koralowymi.

Rezerwat przyrody nieożywionej „Wietrznia im. Zbigniewa Rubinowskiego”