22 lipca 2020

Wagon samowyładowczy dumpcar typ 418V (Skala H0)

Czteroosiowy wagon samowyładowczy typ 418V, przeznaczony jest do przewozu materiałów kruszonych (żwir, tłuczeń, piasek, ziemia). Załadunek wagonu może odbywać się za pomocą zmechanizowanych urządzeń załadunkowych lub ręcznie. Rozładunek odbywa się na dowolną stronę toru, przez obrót pudła o kąt 45 stopni, za pomocą cylindrów pneumatycznych dwustronnego działania, zawieszonych na ostoi wagonu (po dwie sztuki z każdej strony). Powrót pudła do położenia transportowego jest wymuszony i odbywa się dzięki zastosowaniu cylindrów dwustronnego działania.
7 lipca 2020

Wózek akumulatorowy ASF (Skala H0)

ASF został wyprodukowany w NRD przez Lokomotivbau Elektrotechnische Werke (LEW). Nazwa nadana przez producenta to Akkuschleppfahrzeug Baureihe EL 16. Służy do przetaczania pojazdów na terenach lokomotywowni, hal i innych zakładów. Posiada dwie sztywne osie z prowadzeniem widłowym. Osie lokomotywy są połączone z silnikami za pomocą łańcuchów rolkowych. Pojazd jest wyposażony w urządzenia cięgłowe do sprzęgania przetaczanych lokomotyw oraz posiada zredukowane zderzaki. Lokomotywa potrafi przeciągnąć skład o maksymalnej masie do 200 ton. Akumulatory po pełnym ładowaniu umożliwiają pracę przez 12 godzin.


18 czerwca 2020

Wróbel zwyczajny

Wróbel zwyczajny – gatunek małego ptaka osiadłego z rodziny wróbli, zamieszkującego Europę, Azję i północną Afrykę. W XIX i XX wieku należał do najpowszechniej występujących gatunków na terenach Polski. Według danych z 2015 roku w ciągu ostatniego dziesięciolecia liczebność wróbli w Polsce silnie spadała, do czego przyczyniły się masowe termomodernizacje budynków (brak miejsc lęgowych) i mniejsza dostępność pokarmu na wsi. Okres lęgowy trwa od lutego do września, różni się w zależności od szerokości geograficznej, w Europie to najczęściej od kwietnia do sierpnia, z wyprowadzeniem do pięciu lęgów. Zakłócić porę lęgów mogą wysokie temperatury i monsuny. Gniazda ulokowane są w szczelinach budynków, pod dachówkami, za rynnami lub w odpowiednich budkach lęgowych (ze średnicą otworu co najmniej 35 mm).


24 maja 2020

Wagony osobowe 111A i 112A (Skala H0)

Najpopularniejszy typ wagonu osobowego 111A drugiej klasy oraz 112A pierwszej klasy. Wagony powstały jako wersja rozwojowa wagonu 104A. Wagony były produkowane w latach 1969-1989 przez H.Cegielski – Poznań.  Przez 20 lat produkcji powstało wiele wersji, różniących się, m.in. rodzajem ogrzewania, typem zastosowanych drzwi, wystrojem wnętrza i jego organizacją.
17 maja 2020

Wagon kryty typu specjalnego serii Gags-t 401Ka (Skala H0)

Czteroosiowy wagon kryty przeznaczony do przewozu drobnicy, ładunków sztukowych lub ładunków sypkich luzem, głównie zboża. Załadunek ładunków sypkich możliwy jest przez cztery otwory w dachu lub otwory w górnej części ścian bocznych, a rozładunek przez zsypy w drzwiach. Odmiana wagonu 401K została opracowana w 1964 r. przez CBK PTK w Poznaniu, wagony produkowano w latach 1966-1979 w ZNTK Ostrów Wlkp.


15 maja 2020

ST44-1240 / ST44-862 / ST44-859 (Skala H0)

Radzieckie lokomotywy spalinowe serii M62, na polskich kolejach występują pod oznaczeniem serii ST44. Nazywane potocznie "Gagarinami". Lokomotywy produkowane były w latach 1965 - 1988 w zakładach LTZ w Ługańsku w ZSRR. Zaprojektowane zostały z myślą o eksploatacji na kolejach węgierskich. Konstrukcja okazała się być na tyle udana jak na ówczesne czasy, że ZSRR podjęło produkcję zarówno na własny rynek, jak i zagraniczny. W latach 1966 - 1988 sprowadzono do Polski w sumie 1182 sztuki. Spalinowozy przeznaczone są do prowadzenia ciężkich pociągów towarowych.

Przez pewien okres czasu były najliczniejszą serią na polskich kolejach. Wraz z elektryfikacją kolejnych odcinków, a przede wszystkim wskutek spadku przewozów w latach dziewięćdziesiątych, większość sztuk wycofano z ruchu i zezłomowano. Pozostałe z biegiem czasu zaczęły przechodzić stopniowe modernizacje, polegające przede wszystkim na wymianie silników spalinowych na nowe, bardziej ekonomiczne i przyjazne dla środowiska. 

14 maja 2020

Wagon specjalny typu 408S (Skala H0)

Czteroosiowy wagon zbiornikowy przeznaczony do przewozu ładunków sproszkowanych, np. cementu, popiołów. Załadunek czterech zbiorników odbywa się grawitacyjnie, a rozładunek pneumatycznie.Konstrukcja opracowana w 1966 r., produkowana przez fabrykę w Świdnicy w latach 1968-1981. Wagony potocznie nazywane "Pudernicami".