23 marca 2020

Sójka

Sójka, kojarzona głównie z wierszem Jana Brzechwy. Sójka to średniej wielkości ptak, rozmiarem przypominający gołębia. Sójka zamieszkuje lasy, parki, miejskie zieleńce i coraz częściej zwarte zabudowy miast. Żywi się owadami, owocami, a nawet pisklętami z plądrowanych gniazd. Sójki bywają też gośćmi w przydomowych karmnikach. Ale największym przysmakiem sójek są żołędzie. Sójki potrafią transportować żołędzie nawet na odległość kilku kilometrów. 

W ubiorze sójki dominuje kolor brązowy. Charakterystycznym elementem upierzenia sójki są białe i niebieskie lusterka na bokach skrzydeł. Błękitna barwa piór nie jest wynikiem obecności barwnika, ale efektem odpowiedniej struktury pióra, w których ma miejsce rozszczepienie wiązek światła i odbicie widma niebieskiego. Sójka często też stroszy pióra na głowie.

Sójkę nietrudno rozpoznać też po charakterystycznym, skrzeczącym głosie. To właśnie z powodu tego donośnego głosu sójka nazywana jest „strażniczką lasu”. Gdy w zasięgu wzroku sójki pojawia się drapieżnik, natychmiast krzyczy, alarmując wszystkich wokoło.26 stycznia 2020

Vectron 193 807 (Skala H0)

Vectrony to uniwersalne lokomotywy produkowane przez niemieckiego Siemensa, o modułowej konstrukcji, umożliwiającej łatwe dostosowanie do wymogów użytkowania i specyfiki jazdy w różnych krajach, a dzięki temu kompleksowo odpowiadające zapotrzebowaniu większości dzisiejszych przewoźników kolejowych. Vectron powstawał z myślą o realizacji różnorodnych zadań przewozowych. Podstawowym założeniem była wydajność i opłacalność wykonywania zadań trakcyjnych w ruchu krajowym i transgranicznym, zarówno pasażerskim, jak i towarowym w Europie. 

W Polsce z lokomotyw Vectron korzystają PKP CargoS.A., DB Cargo Polska S.A, PKP Intercity S.A. (wynajęta z MRCE), a od 2018 r. także Industrial Division.

Cargunit jest marką Industrial Division. Lokomotywa Cargounit jeździ w barwach Lotos Kolej.


7 stycznia 2020

EU07-323 (Skala H0)

EU07 najpopularniejsza w Polsce seria normalnotorowych uniwersalnych lokomotyw elektrycznych, głównie wykorzystywanych do przewozów pasażerskich. Wyprodukowana w polskich zakładach Pafawag we Wrocławiu oraz HCP w Poznaniu na angielskiej licencji English Electric na podstawie dokumentacji lokomotywy EU06 w latach 1964–1974 i 1983-1992. EU07 ma kabiny na obu czołach lokomotywy oraz gniazda sterowania ukrotnionego, dzięki czemu możliwe jest prowadzenie dwóch sprzęgniętych lokomotyw tego samego typu sterując obiema lokomotywami z pierwszej kabiny.

Lokomotywy zaprojektowane były do prowadzenia pociągów pośpiesznych o masie do 700 Mg z szybkością maksymalną 125 km/h albo lekkich pociągów towarowych o masie do 2000 Mg, z szybkością maksymalną 70 km/h, stąd ich uniwersalny charakter (EU – czyli elektryczna, uniwersalna).

6 stycznia 2020

EU47-005 (Skala H0)

EU47 to oznaczenie lokomotyw TRAXX P160DC eksploatowanych przez Koleje Mazowieckie. Oznaczenie to jest jednak błędne, ponieważ te lokomotywy nie są wielosystemowe oraz uniwersalne. Ma tylko nawiązywać do tradycyjnych oznaczeń PKP. KM zamówiły 11 takich lokomotyw, które skutecznie wyparły lokomotywy EU07. Prowadzą one pociągi zmiennokierunkowe zestawione z wagonów piętrowych i wagonu sterowniczego. Lokomotywy EU47 noszą nazwę Hetman, nazwa została wybrana w drodze konkursu. Każda lokomotywa ma swojego patrona, a dokładniej postać historyczną pełniącą funkcję hetmana wielkiego koronnego lub litewskiego. Pudła i ramy wózków, części lokomotyw produkowane są w zakładach Bombardiera we Wrocławiu w Polsce.
1 stycznia 2020

BR232-448 (Skala H0)

Lokomotywa spalinowa produkowana w Fabryce Lokomotyw im. „Rewolucji Październikowej” w Woroszyłowgradzie (ZSRR, obecnie Ługańsk, Ukraina)

W połowie lat sześćdziesiątych XX wieku Wschodnioniemieckie koleje państwowe postanowiły zastąpić lokomotywy parowe lokomotywami spalinowymi. W wyniku porozumień z Radą Wzajemnej Pomocy Gospodarczej Niemcy Wschodnie zamówiły lokomotywy z przekładnią elektryczną do prowadzenia pociągów towarowych i osobowych.

Po zjednoczeniu Niemiec wiele tych lokomotyw spalinowych zostało sprzedanych prywatnym przewoźnikom m.in. firmie Cargounit.

Lokomotywy te nazywane są potocznie wśród kolejarzy i miłośników kolei Ludmiłami.
Powitanie nowego roku 202017 listopada 2019

EU44-005 Niepodległa (Skala H0)

EU44 to wielosystemowa lokomotywa elektryczna produkowana przez zakłady Siemens AG znana jako Eurosprinter. Jest lokomotywą cztero systemową (3 kV DC; 1,5 kV DC; 15 kV AC 16,7 Hz; 25 kV AC 50 Hz) i tym samym, może poruszać się po torach całej Europy.

Przewoźnik ICC włączył się poprzez okolicznościowe zdobienie pociągów w obchody stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości.

Na czole lokomotywy logo jest symbolem krajowych i zagranicznych obchodów stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Inspirowane jest listem Józefa Piłsudskiego. Spośród jego rękopisów wybrano fragmenty, zawierające słowa „niepodległa” i „niepodległość”. Wyrazy te zostały następnie poddane obróbce cyfrowej i po konsultacji z grafologiem udało się uzyskać unikatowy, cyfrowo odświeżony, stworzony ręką marszałka Piłsudskiego znak słowno-graficzny „niepodległa”. Dzięki temu, logo jest połączeniem teraźniejszości z przeszłością. Krój pisma inspirowany jest oryginalną typografią z dokumentów z początku XX w., a poddany został obróbce cyfrowej w wieku XXI.

Z boku lokomotywy grafika ukazuje różnych Polaków z całego kraju, od morza do gór, od dzieci do emerytów, którzy na swój sposób cieszą się z odzyskanej wolności.

17 października 2019

ET41-171 (Skala H0)

ET41 - dwuczłonowa lokomotywa elektryczna towarowa produkowana w latach 1977–1983 w zakładach HCP w Poznaniu w liczbie 200 sztuk. Żargonowo nazywana "Jamnikiem".

Lokomotywa ET41 oparta jest na projekcie elektrowozu EU07 przy wprowadzeniu zmian konstrukcyjnych. Może prowadzić wyjątkowo ciężkie pociągi towarowe o masie do 4000 ton z prędkością 70 km/h.