24 maja 2020

Wagony osobowe 111A i 112A (Skala H0)

Najpopularniejszy typ wagonu osobowego 111A drugiej klasy oraz 112A pierwszej klasy. Wagony powstały jako wersja rozwojowa wagonu 104A. Wagony były produkowane w latach 1969-1989 przez H.Cegielski – Poznań.  Przez 20 lat produkcji powstało wiele wersji, różniących się, m.in. rodzajem ogrzewania, typem zastosowanych drzwi, wystrojem wnętrza i jego organizacją.
17 maja 2020

Wagon kryty typu specjalnego serii Gags-t 401Ka (Skala H0)

Czteroosiowy wagon kryty przeznaczony do przewozu drobnicy, ładunków sztukowych lub ładunków sypkich luzem, głównie zboża. Załadunek ładunków sypkich możliwy jest przez cztery otwory w dachu lub otwory w górnej części ścian bocznych, a rozładunek przez zsypy w drzwiach. Odmiana wagonu 401K została opracowana w 1964 r. przez CBK PTK w Poznaniu, wagony produkowano w latach 1966-1979 w ZNTK Ostrów Wlkp.


15 maja 2020

ST44-1240 / ST44-862 / ST44-859 (Skala H0)

Radzieckie lokomotywy spalinowe serii M62, na polskich kolejach występują pod oznaczeniem serii ST44. Nazywane potocznie "Gagarinami". Lokomotywy produkowane były w latach 1965 - 1988 w zakładach LTZ w Ługańsku w ZSRR. Zaprojektowane zostały z myślą o eksploatacji na kolejach węgierskich. Konstrukcja okazała się być na tyle udana jak na ówczesne czasy, że ZSRR podjęło produkcję zarówno na własny rynek, jak i zagraniczny. W latach 1966 - 1988 sprowadzono do Polski w sumie 1182 sztuki. Spalinowozy przeznaczone są do prowadzenia ciężkich pociągów towarowych.

Przez pewien okres czasu były najliczniejszą serią na polskich kolejach. Wraz z elektryfikacją kolejnych odcinków, a przede wszystkim wskutek spadku przewozów w latach dziewięćdziesiątych, większość sztuk wycofano z ruchu i zezłomowano. Pozostałe z biegiem czasu zaczęły przechodzić stopniowe modernizacje, polegające przede wszystkim na wymianie silników spalinowych na nowe, bardziej ekonomiczne i przyjazne dla środowiska. 

14 maja 2020

Wagon specjalny typu 408S (Skala H0)

Czteroosiowy wagon zbiornikowy przeznaczony do przewozu ładunków sproszkowanych, np. cementu, popiołów. Załadunek czterech zbiorników odbywa się grawitacyjnie, a rozładunek pneumatycznie.Konstrukcja opracowana w 1966 r., produkowana przez fabrykę w Świdnicy w latach 1968-1981. Wagony potocznie nazywane "Pudernicami".8 maja 2020

SU45-174 / SU45-048 (Skala H0)

SU45 – polska uniwersalna lokomotywa spalinowa produkowana w latach 1970–1976 w Zakładach Metalowych im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu dla Polskich Kolei Państwowych jako seria SP45, później przebudowana. Była używana do prowadzenia pociągów pasażerskich na liniach niezelektryfikowanych. Wyprodukowano 270 lokomotyw tego typu. Kolejarze i miłośnicy kolei najczęściej nazywają tę lokomotywę „fiatem” z powodu silnika lokomotywy wyprodukowanego na licencji Fiata.