31 maja 2013

Dawne zbiorniki gazu w Warszawie Cz.2

Dwie rotundy z czerwonej cegły zbudowano w latach 1886-88. Służyły one jako zbiorniki gazu produkowanego w Gazowni Warszawskiej. Wewnątrz mieściły się metalowe zbiorniki na gaz, ale zniszczono je w latach 70. Mieściły one tysiące metrów sześciennych gazu. W czasie wojny pociski artyleryjskie trafiły w zbiorniki, ale nie nastąpił wybuch. Gaz zapalił się tworząc jeden ogromny płomień. Po zniszczeniach w 1939 roku zostały odbudowane i oddane do użytku w 1945 roku. Produkcję gazu zakończono w 1978 roku. Od tego momentu zbiorniki stoją puste.Opuszczona kamienica w Warszawie na Szarej

Ulica Szara jest sięgaczem, rozpoczyna się na skrzyżowaniu z ulicą Rozbrat, a następnie podąża w kierunku północno-wschodnim, kończąc się na terenie Parku Marszałka Edwarda Śmigłego-Rydza. Nazwa ulicy została nadana w 1771. Przed I wojną światową ulica Szara łączyła Czerniakowską z Rozbrat.
Opuszczone wille w Konstancinie-Jeziorna

Za oficjalną datę założenia miasta Konstancin, przyjmuje się rok 1897. Tereny te bardzo szybko stały się miejscem niezwykle popularnym. Na przełomie wieku XIX i XX, powstało tu wiele, wspaniałych rezydencji. Charakteryzowały się one nie tylko tym, iż ich twórcami byli ówcześni najwięksi i najwybitniejsi, polscy architekci, ale również tym, iż projektowano je we wszystkich, modnych wówczas stylach architektonicznych, od neogotyku począwszy, a skończywszy na modernizmie, czy funkcjonalizmie. W okresie dwudziestolecia, Konstancin niemal oficjalnie, stał się miejscem życia polskich elit. Z kolei po wojnie stołeczne władze traktowały go jako miejsce zesłania, a w willach, które zostały objęte „szczególnym trybem najmu” zamieszkali głównie lokatorzy komunalni. Natomiast Konstancin Jeziorna powstał w roku 1969, dzięki administracyjnemu połączeniu Jeziorny, Konstancina, Skolimowa, a także kilku innych, okolicznych wsi. W skład nowej miejscowości weszły: Królewska Góra, Klarysew, Konstancin, Chylice, Skolimów oraz Jeziorna.

Spotting - Port lotniczy Warszawa-Okęcie

Spotting to hobby polegające na fotografowaniu lub obserwowaniu obiektów związanych z komunikacją. Osoba uprawiające to hobby nazywana jest spotterem :).