25 maja 2013

Warka

Pierwsza wzmianka o miejscowości pochodzi z XIII wieku. Warka prawa miejskie otrzymała na przełomie XIII/XIV w. Czasy jej świetności to głównie wiek XV i XVI. Doskonałą sławą cieszyło się już wówczas warzone tu piwo, któremu w 1483 r. specjalny przywilej utorował drogę na książęce stoły. Pilicą przepływały galary z drewnem i płodami rolnymi, tu był punkt przeładunkowy m.in. soli bocheńskiej, wówczas wielce cenionego rarytasu, kwitło też wareckie rzemiosło. W 1656 roku pod Warką polski hetman polny koronny Stefan Czarniecki rozniósł w puch Szwedów. W 1747r. urodził się w Warce gen. Kazimierz Pułaski, ten sam, który później wsławił się walką o niepodległość USA. W 1797r. natomiast urodził się tu Piotr Wysocki, późniejszy dowódca podchorążych rozpoczynających w Warszawie Powstanie Listopadowe w latach 1830-31. Od 1795 miasto w zaborze pruskim. W latach 1807-1815, Warka była częścią Księstwa Warszawskiego, potem w Królestwa Polskiego. Tuż przed wybuchem II wojny światowej linia kolejowa połączyła miasto z Warszawą i Radomiem. W czasie II wojny światowej miasto prawie doszczętnie zniszczone w wyniku działań na przyczółku warecko-magnuszewskim. Nad Warką swój pierwszy lot bojowy odbył pułk lotnictwa myśiwskiego warszawa.
Brak komentarzy: