5 maja 2013

Zamek w Szydłowcu

Szydłowiec był w średniowieczu jedną z najważniejszych posiadłości Odrowążów, którzy w XV w. zmienili nazwisko na Szydłowieccy. Pierwsze informacje o budowli obronnej pochodzą z 1427 r., gdy w miejscu zamku stał jeszcze dwór Jakuba i Sławka - prawdopodobnie przodków Szydłowieckich. Dwór został przekształcony w zamek w latach 1515-1526 przez Mikołaja Szydłowieckiego. Następnie zabytek zaczął bardzo szybko zmieniać właścicieli. W 1550 r. połowa miasta i zamku należała do Mikołaja Myszkowskiego, który od razu sprzedał zamek Mikołajowi Radziwiłłowi. Ród ten był właścicielem budowli do 1821 r., kiedy to zamek został sprzedany Annie Sapieżyńskiej, która następnie sprzedała go rządowi Królestwa Polskiego. Jak to zwykle bywa z własnością państwową, w XIX w. zamek popadł w ruinę. Dopiero w latach 1951-52 budowla została częściowo odrestaurowana, a obecnie mieści się tu muzeum.

Brak komentarzy: