5 maja 2013

Cmentarz żydowski w Szydłowcu

Cmentarz żydowski w Szydłowcu został założony po 1788 r. Ostatni znany pochówek odbył się w 1943 r. Podczas II wojny światowej Niemcy zdewastowali cmentarz. Na powierzchni 2,8 ha zachowało się około 3 tys. nagrobków, z których najstarszy pochodzi z 1831 r. Macewy są w większości wykonane z wapienia i piaskowca. W 1957 r. teren cmentarza uporządkowano i ogrodzono murem z bramą. W 1971 r. umieszczono tu tablicę pamiątkową ku czci 16 tys. Żydów z szydłowieckiego getta, rozstrzelanych bądź pomordowanych w obozach przez Niemców.


Brak komentarzy: