26 stycznia 2020

Vectron 193 807 (Skala H0)

Vectrony to uniwersalne lokomotywy produkowane przez niemieckiego Siemensa, o modułowej konstrukcji, umożliwiającej łatwe dostosowanie do wymogów użytkowania i specyfiki jazdy w różnych krajach, a dzięki temu kompleksowo odpowiadające zapotrzebowaniu większości dzisiejszych przewoźników kolejowych. Vectron powstawał z myślą o realizacji różnorodnych zadań przewozowych. Podstawowym założeniem była wydajność i opłacalność wykonywania zadań trakcyjnych w ruchu krajowym i transgranicznym, zarówno pasażerskim, jak i towarowym w Europie. 

W Polsce z lokomotyw Vectron korzystają PKP CargoS.A., DB Cargo Polska S.A, PKP Intercity S.A. (wynajęta z MRCE), a od 2018 r. także Industrial Division.

Cargunit jest marką Industrial Division. Lokomotywa Cargounit jeździ w barwach Lotos Kolej.


7 stycznia 2020

EU07-323 (Skala H0)

EU07 najpopularniejsza w Polsce seria normalnotorowych uniwersalnych lokomotyw elektrycznych, głównie wykorzystywanych do przewozów pasażerskich. Wyprodukowana w polskich zakładach Pafawag we Wrocławiu oraz HCP w Poznaniu na angielskiej licencji English Electric na podstawie dokumentacji lokomotywy EU06 w latach 1964–1974 i 1983-1992. EU07 ma kabiny na obu czołach lokomotywy oraz gniazda sterowania ukrotnionego, dzięki czemu możliwe jest prowadzenie dwóch sprzęgniętych lokomotyw tego samego typu sterując obiema lokomotywami z pierwszej kabiny.

Lokomotywy zaprojektowane były do prowadzenia pociągów pośpiesznych o masie do 700 Mg z szybkością maksymalną 125 km/h albo lekkich pociągów towarowych o masie do 2000 Mg, z szybkością maksymalną 70 km/h, stąd ich uniwersalny charakter (EU – czyli elektryczna, uniwersalna).

6 stycznia 2020

EU47-005 (Skala H0)

EU47 to oznaczenie lokomotyw TRAXX P160DC eksploatowanych przez Koleje Mazowieckie. Oznaczenie to jest jednak błędne, ponieważ te lokomotywy nie są wielosystemowe oraz uniwersalne. Ma tylko nawiązywać do tradycyjnych oznaczeń PKP. KM zamówiły 11 takich lokomotyw, które skutecznie wyparły lokomotywy EU07. Prowadzą one pociągi zmiennokierunkowe zestawione z wagonów piętrowych i wagonu sterowniczego. Lokomotywy EU47 noszą nazwę Hetman, nazwa została wybrana w drodze konkursu. Każda lokomotywa ma swojego patrona, a dokładniej postać historyczną pełniącą funkcję hetmana wielkiego koronnego lub litewskiego. Pudła i ramy wózków, części lokomotyw produkowane są w zakładach Bombardiera we Wrocławiu w Polsce.
1 stycznia 2020

BR232-448 (Skala H0)

Lokomotywa spalinowa produkowana w Fabryce Lokomotyw im. „Rewolucji Październikowej” w Woroszyłowgradzie (ZSRR, obecnie Ługańsk, Ukraina)

W połowie lat sześćdziesiątych XX wieku Wschodnioniemieckie koleje państwowe postanowiły zastąpić lokomotywy parowe lokomotywami spalinowymi. W wyniku porozumień z Radą Wzajemnej Pomocy Gospodarczej Niemcy Wschodnie zamówiły lokomotywy z przekładnią elektryczną do prowadzenia pociągów towarowych i osobowych.

Po zjednoczeniu Niemiec wiele tych lokomotyw spalinowych zostało sprzedanych prywatnym przewoźnikom m.in. firmie Cargounit.

Lokomotywy te nazywane są potocznie wśród kolejarzy i miłośników kolei Ludmiłami.
Powitanie nowego roku 2020