1 stycznia 2020

BR232-448 (Skala H0)

Lokomotywa spalinowa produkowana w Fabryce Lokomotyw im. „Rewolucji Październikowej” w Woroszyłowgradzie (ZSRR, obecnie Ługańsk, Ukraina)

W połowie lat sześćdziesiątych XX wieku Wschodnioniemieckie koleje państwowe postanowiły zastąpić lokomotywy parowe lokomotywami spalinowymi. W wyniku porozumień z Radą Wzajemnej Pomocy Gospodarczej Niemcy Wschodnie zamówiły lokomotywy z przekładnią elektryczną do prowadzenia pociągów towarowych i osobowych.

Po zjednoczeniu Niemiec wiele tych lokomotyw spalinowych zostało sprzedanych prywatnym przewoźnikom m.in. firmie Cargounit.

Lokomotywy te nazywane są potocznie wśród kolejarzy i miłośników kolei Ludmiłami.
1 komentarz:

Beskidnick pisze...

Nader rzadko widuję na torach - chyba już nie jeżdżą? Może gdzieś na przetoku?