29 maja 2016

Zwierzyniec w Bałtowie

Zwierzyniec podzielony jest na górny oraz dolny. Górny zwierzyniec (safari) zajmuje obszar ponad 40 hektarów. Zamieszkują go liczne gatunki egzotycznych zwierząt z różnych kontynentów. Po terenie Zwierzyńca poruszamy się na pokładzie żółtego, amerykańskiego schoolbusa, dzięki czemu możemy z bliska przyjrzeć się zwierzętom m.in. żubry, wielbłądy, lamy, alpaki, daniele, jelenie (różne gatunki), muflony, kozy syryjskie i afrykańskie, owce (różne gatunki z różnych części świata), bydło zebu, bydło szkockie, jaki, antylopy Nilgau, dziki, emu oraz strusie afrykańskie. 


Dolny zwierzyniec to spotkanie z różnobarwnym światem ptaków. Dopełnieniem tego obrazu są liczne ssaki, wśród których są małpki makaki, kuce, osły, mary patagońskie, aguti złociste, ostronosy, skunksy, szopy pracze, wiewiórki, owce i kozy.