31 grudnia 2013

Fort Mierzwiączka w Dęblinie

Budowę twierdzy rozpoczęto wkrótce po klęsce powstania listopadowego. Prócz zadań obronnych, miała ona podobnie jak Cytadela Aleksandrowska w Warszawie pełnić funkcje policyjne. Prace budowlane prowadzono od 1832 roku i kontynuowano je do roku 1847. W efekcie powstała położona na prawym brzegu Wisły twierdza bastionowa o narysie pięciobocznym. Wnętrze twierdzy wypełniały liczne obiekty zaplecza, przede wszystkim potężny gmach koszarowy o długości około 1500 metrów, magazyny i cerkiew. Twierdza i miasto Dęblin nosiły w tym czasie nazwę Iwangorod – od imienia namiestnika Królestwa, Iwana Paskiewicza.
29 grudnia 2013

Muzeum Powstania Warszawskiego

Zanim muzeum otwarto, wielu sceptyków spekulowało, że będzie to kolejny obiekt omijany przez młodych ludzi szerokim łukiem. A już po dwóch latach jego istnienia sprzedano milionową wejściówkę. Otwarcie placówki nastąpiło podczas obchodów 60. rocznicy wybuchu powstania, czyli 1 sierpnia 2004 r. Już z daleka widać znak rozpoznawczy muzeum - umieszczony na 35-metrowej wieży symbol Polski Walczącej. Ekspozycja została podzielona na części ilustrujące kolejne etapy życia wojennej stolicy. Atmosferę życia cywilnego oddają odtwarzane w tle śpiewy i szeptane modlitwy. Jednym z najbardziej udanych pomysłów na przekazanie odwiedzającym warunków, w jakich walczono jest 25-metrowy wąski kanał, zaaranżowany na podobieństwo tych, którymi przemieszczali się powstańcy. Ekspozycję kończy część dotycząca upadku powstania i następujących po nim wydarzeń, m.in. działalności PKWN, kapitulacji warszawiaków i masowego opuszczania przez nich miasta. Ukazane są też losy byłych powstańców w czasach PRL. Budynek muzealny otacza Park Wolności, w którym znajduje się długi na 156 m Mur Pamięci. Wyryte są na nim nazwiska, pseudonimy i stopnie wojskowe tysięcy powstańców poległych w walkach.