28 kwietnia 2018

Piknik historyczny w Muzeum Wsi Radomskiej na 100 – lecie odzyskania niepodległości.

Widowisko z okazji 100 rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości, składało się z trzech scen opatrzonych komentarzem przez znanego historyka Przemysława Bednarczyka, ukazujących epizody z życia mieszkańców wsi polskiej (ze szczególnym wyeksponowaniem wsi radomskiej) w latach I wojny światowej i walk o granice Rzeczypospolitej. Sceny z udziałem aktorów i rekonstruktorów odwoływały się do wydarzeń historycznych, jak pobór chłopów do armii carskiej, zaciąg do Legionów, czy obrona Polski w czasie nawały bolszewickiej.