7 maja 2016

Parowozownia Skierniewice

Parowozownia w Skierniewicach posiada największy w kraju prywatny zbiór taboru kolejowego. Właścicielem eksponatów jest Polskie Stowarzyszenie Miłośników Kolei. Stowarzyszenie jest najstarszą i zarazem największą w Polsce grupą miłośników kolei. W parowozowni można obejrzeć, m.in. parowozy, lokomotywy spalinowe, jak również wagony pasażerskie i towarowe z 2 połowy XIX wieku i 1 połowy XX wieku. Wiele wagonów było wykorzystanych w filmach, m.in. wagony towarowe w „Liście Schindlera” oraz „Pianiście”. 

Wiele jednostek ze względu na swój stan oraz wiek oczekuje na renowację. Część maszyn jest nadal sprawna technicznie. W parowozowni, oprócz europejskich unikatów i perełek taboru, niemal całkowicie zostało zachowane wyposażenie związane z obsługą parowozów oraz wyposażenie warsztatowe. Skierniewicka parowozownia może poszczycić się obecnością jedynej w Polsce obrotnicy centrycznej, której przebudowa została przeprowadzona w 1981 roku. Początki parowozowni sięgają aż do powstania Drogi Żelaznej Warszawsko – Wiedeńskiej. 

W 1845 roku w mieście Skierniewice stanęły pierwsze budynki parowozowni. Historyczne obiekty leżące przy skarpie rzeki Łupi powstały na przełomie lat 50 i 60 XIX wieku. W kolejnych latach lokomotywownia była rozbudowywana, gdzie powstały 23 stanowiska postojowo – naprawcze. Obecny wygląd parowozowni uzyskano w wyniku prac modernizacyjnych prowadzonych w latach 1941 – 1942 przez Niemców. W tym okresie znacznie rozszerzono kompleks o budynki administracyjne oraz warsztaty mechaniczne. 

W latach 90 zaczęły stacjonować w parowozowni elektrowozy. Z biegiem lat parowozy wycofywano z ruchu. 31 października 1991 roku oficjalnie zlikwidowano parowozownię. W 1993 roku, po opuszczeniu kompleksu przez ostatnie lokomotywy, nowi opiekunowie obiektu zaczęli gromadzić pierwsze pojazdy. Dzięki staraniom PSMK skierniewicka parowozownia została wpisana do rejestru zabytków. Od 2002 roku miłośnicy taboru kolejowego z PSMK zostali właścicielami obiektu. Dopiero od 2005 roku zdecydowano na regularne udostępnianie obiektu turystom. Brak komentarzy: