31 maja 2013

Opuszczone wille w Konstancinie-Jeziorna

Za oficjalną datę założenia miasta Konstancin, przyjmuje się rok 1897. Tereny te bardzo szybko stały się miejscem niezwykle popularnym. Na przełomie wieku XIX i XX, powstało tu wiele, wspaniałych rezydencji. Charakteryzowały się one nie tylko tym, iż ich twórcami byli ówcześni najwięksi i najwybitniejsi, polscy architekci, ale również tym, iż projektowano je we wszystkich, modnych wówczas stylach architektonicznych, od neogotyku począwszy, a skończywszy na modernizmie, czy funkcjonalizmie. W okresie dwudziestolecia, Konstancin niemal oficjalnie, stał się miejscem życia polskich elit. Z kolei po wojnie stołeczne władze traktowały go jako miejsce zesłania, a w willach, które zostały objęte „szczególnym trybem najmu” zamieszkali głównie lokatorzy komunalni. Natomiast Konstancin Jeziorna powstał w roku 1969, dzięki administracyjnemu połączeniu Jeziorny, Konstancina, Skolimowa, a także kilku innych, okolicznych wsi. W skład nowej miejscowości weszły: Królewska Góra, Klarysew, Konstancin, Chylice, Skolimów oraz Jeziorna.

Brak komentarzy: