30 kwietnia 2017

Skałki Piekło pod Niekłaniem

Rezerwat przyrody "Skałki Piekło pod Niekłaniem" został utworzony w 1959 r., w celu zachowania ze względów naukowych i dydaktycznych osobliwych form skał piaskowcowych powstałych przez erozję wietrzną oraz żyjącej w szczelinach skalnych paproci, z inicjatywy inż. Teodora Zielińskiego. 

Jest to najstarszy rezerwat przyrody funkcjonujący na terenie Nadleśnictwa Stąporków. Rezerwat obejmuje powierzchnię 6,30 ha. Osobliwością rezerwatu oraz głównym przedmiotem ochrony są okazałe wychodnie skał piaskowcowych zbudowanych z utworów ery mezozoicznej (w okresie jury i triasu). 

Skały powstały w strefie ciepłego morza na jego brzegu lub przybrzeżnych płyciznach. Obecnie skałki mają formę ambon, grzybów, stołów, progów, wyróżniono też 3 niewielkie jaskinie. Zachodnią część rezerwatu porasta najstarszy zachowany na tym terenie drzewostan dębowo-sosnowy w wieku ok. 150 lat. Wysokość skał dochodzi do 8 metrów. "Skałki Piekło pod Niekłaniem" uznane są za najpiękniejszy rezerwat przyrody nieożywionej w województwie świętokrzyskim.  

Według danych historycznych w 1863 roku stacjonował tu w czasie powstania styczniowego jeden z dowódców Kielecczyzny - Dionizy Czachowski.

1 komentarz:

makroman pisze...

ależ urokliwe formy!