16 marca 2013

Budynek starej poczty w Radomiu

Budynek powstał w pierwszej połowie XIX w. Mieścił się w nim pierwszy urząd pocztowy w Radomiu. na terenie pocztowym znajdowały się stajnie, wozownia i stacja dyliżansów, które zatrzymywały się tu, przemierzając trasę do Warszawy, Kielc i Krakowa. Po 1865 r. obok starej, klasycystycznej poczty wzniesiono nowy gmach, neorenesansowy. Obecnie oba budynki są połączone. w 1970 r. zostało przebudowane wnętrze budynku. 

W okresie okupacji poczta funkcjonowała pod nadzorem niemieckim. Pracowało tam wtedy wielu młodych ludzi zaangażowanych w działalność ruchu oporu. Byli wśród nich m.in. harcerze, członkowie "Szarych Szeregów". Praca ta chroniła ich przed wywiezieniem na roboty do Niemiec. Harcerze z narażeniem życia podjęli akcję wykradania i niszczenia anonimowych listów adresowanych do siedziby gestapo przy ul. Kościuszki 6. Ocalili w ten sposób wielu Polaków. Akcja ta przeszła do historii pod kryptonimem "P".


Brak komentarzy: