16 marca 2013

Resursa w Radomiu

Wybudowana w 1851 r. według projektu Ludwika Radziszewskiego. Dochód z jej działalności był przeznaczany na prowadzenie szpitala św. Kazimierza. Jest to budynek parterowy z jednopiętrową częścią środkową zwieńczoną tympanonem z płaskorzeźbą personifikującą Caritas, czyli dobroczynność. Na szczycie znajdują się posągi trzech muz: Euterpe, Melpomeny i Klio. W 1861 r. lokal zajęło biuro Naczelnika Wojennego (Uszakowa), a w sali balowej ulokowano dwie roty Mohylewskiego Pułku Piechoty. 

Po ponownym otwarciu Resursy urządzano tu bale maskaradowe, odczyty, koncerty, przedstawienia teatralne. W 1890 r. budynek powiększono o skrzydło od ul. Struga. W czasie I wojny światowej resursę zamieniono na szpital wojenny, w okresie II Rzeczpospolitej ponownie pełniła funkcję placówki kulturalnej, natomiast w czasie II wojny światowej mieścił się tu "Deutches Haus". 

23 kwietnia 1943 r. miał w nim miejsce zamach, w czasie którego zginął komendant policji miasta i starosta Fritzman, a 12 hitlerowców odniosło rany. Po wojnie w resursie mieściła się poradnia kulturalno-oświatowa, następnie dwa kina: "Przyjaźń" i "Pokolenie", a od 1991 roku Wojewódzki Dom Kultury. Obecnie ma tu swoją siedzibę Ośrodek Kultury i Sztuki "Resursa Obywatelska". Brak komentarzy: