16 marca 2013

Tytoniówka w Radomiu

Decyzja o budowie w Radomiu wytwórni papierosów zapadła w 1922 r. na mocy ustawy o monopolu tytoniowym. Fabryka Polskiego Monopolu Tytoniowego obok Fabryki Broni była w dwudziestoleciu międzywojennym największym zakładem państwowym w mieście. Pierwsze obiekty PMT zlokalizowano przy kolejowej bocznicy Lustrzana na terenach należących poprzednio do rosyjskiego monopolu spirytusowego. Zespół nowo powstających tam budynków zaprojektował w 1923 r. architekt Stefan Szyller, jeden z najaktywniejszych w tym czasie w Radomiu. To według jego rysunków wznoszono m.in. kościół pod wezwaniem św. Teresy na Borkach, przebudowywano kościół bernardyński. 

Pierwsze zabudowania fabryki papierosów gotowe były już dwa lata potem. Po uruchomieniu produkcji pracę w PMT znalazło zaś aż 800 osób. W latach 30. nastąpiła dalsza rozbudowa firmy oraz wzniesiono składy tytoniu przemysłowego przy ul.Wierzbickiej. W latach 60-tych nastąpiła zmiana nazwy firmy na Zakłady Przemysłu Tytoniowego w Radomiu. Działalność ZPTR obejmowała: produkcję i handel wyrobami tytoniowymi, produkcję tytoniu przemysłowego, kontraktację i skup liści tytoniowych, doświadczalną uprawę tytoniu, obrót z zagranicą, produkcję części zamiennych do maszyn produkcyjnych. 

W wyniku procesu prywatyzacji w 1995 roku partnerem strategicznym ZPTR S.A. został francuski koncern tytoniowy Seita. Uruchomiono program modernizacji maszyn produkujących i pakujących. W 2000 roku ZPTR S.A. zmieniły nazwę na Altadis Polska S.A. wchodząc w struktury Grupy Altadis, co umożliwiło korzystanie z doświadczenia na rynku globalnym i wprowadzenie na ten rynek polskiej produkcji.Jako Altadis Polska S.A. zakład w Radomiu przeszedł kolejne zmiany organizacyjne i technologiczne. Całkowicie zmodernizowano linie wytwarzania krajanki oraz zainstalowano wysokowydajne nowoczesne maszyny produkujące i pakujące papierosy. 

W 2008 roku Grupa Altadis została przejęta przez Imperial Tobacco Group. Zakład w Radomiu pod nową nazwą Imperial Tobacco Polska Manufacturing S.A. stał się częścią międzynarodowej Grupy Imperial Tobacco, produkującej wyroby tytoniowe. Produkty z radomskiej fabryki trafiają na rynek krajowy i rynki międzynarodowe. Są to głównie papierosy, ale także krajanka tytoniowa i sztabki filtrowe. Do głównych marek produkowanych w zakładzie należą: Gauloises, Gitanes, Brillant, Spike, Iris, Popularne oraz FOX.


Brak komentarzy: