9 marca 2013

Dworek na Wacynie - Radom

Drewniano-murowany dworek na Wacynie z 1921 roku będący szkołą rolniczą na mocy uchwały sejmiku radomskiego. Gmach zaprojektowany został przez Alfonsa Pinno, znanego architekta. Podczas II wojny światowej, w 1941 roku, hitlerowcy przeznaczyli budynek również dla szkoły rolniczej, jednak przeznaczonej jedynie dla dziewcząt. Po zakończeniu wojny powstała w tym miejscu Szkoła Mechanizacji Rolnictwa, kontynuująca tradycje placówki sejmikowej. W 2000 r. gmina połączyła szkołę rolniczą z ogrodniczą na Wośnikach, a tereny na Wacynie użyczyła lubelskiemu UMCS. Kilka lat temu uczelnia budynek oddała miastu a obecnie miasto prywatnemu inwestorowi.

Brak komentarzy: