2 marca 2013

Dawny młyn wodny na Borkach w Radomiu

Budynek powstał w okresie międzywojennym, prawdopodobnie w latach 1933-35 jako młyn wodny zasilany wodą z rzeki Mlecznej i rolę tę pełnił do lat 60. XX wieku, czyli do czasu wybudowania zalewu w Borkach (dzisiejsze osiedle Borki). Ówczesny właściciel młyna, Aleksander Sułkowski, wniósł wtedy skargę, że "na skutek budowy zalewu na rzece Mlecznej ma być zasypany wlot do turbiny poruszającej jego młyn, co spowoduje zatrzymanie jego pracy". Z czasem spełnił się czarny scenariusz. Budowa zalewu i odbudowa stawów rybnych w Kosowie i Wośnikach stworzyły nowe warunki wodne w dolinie rzeki Mlecznej, wobec czego młyn utracił siłę napędową do poruszania turbin. 

Po zakończeniu działalności budynek po młynie został przeznaczony na magazyn sprzętu wodnego i turystycznego dla nowo powstałego ośrodka rekreacyjnego. W tym okresie od strony północnej do obiektu dobudowano hangar dla kajaków i łódek. Dobudówka została stylem dopasowana do pierwotnego budynku. Na piętro prowadziła metalowa rampa z szyn, obecnie bardzo zniszczona i częściowo zdewastowana.Brak komentarzy: