17 czerwca 2016

Molo w Gdyni Orłowie

Molo w Gdyni Orłowie ma około 180 m długości i obecnie ma charakter mola spacerowego. Pierwsze molo powstało tu w 1924 roku i miało 115 m. Pięć lat później przebudowano je i wydłużono do 430 m tak, by mogło służyć również jako przystań dla statków żeglugi przybrzeżnej. Do budowy wykorzystano wówczas materiały z rozebranego w tym czasie mola drewnianego w Gdyni. Po II wojnie molo uległo zniszczeniu podczas sztormu i skrócono je do obecnej długości tj. 180 m. Przed samym molem na jednej z ławek spotkamy wykonanego z brązu Antoniego Suchanka - marynistę i malarza, który po wojnie osiadł w Gdyni Orłowie.


Brak komentarzy: