24 lipca 2017

Jezioro Łebsko

Jezioro Łebsko położone jest na Wybrzeżu Słowińskim. W miejscu dzisiejszej Łeby już w X wieku istniała osada nazywana Coszczewiczyn, która z czasem rozrosła się do rozmiarów miasteczka, w XV wieku znanego już jako Łeba. Prawdopodobnie w średniowieczu tak właśnie nazywano ogołocone już wówczas z lasów wydmy, na których położona była ta nadmorska miejscowość. Podobno miasteczko dało nazwę jezioru, które nazywano Łebsko lub Jezioro Łebskie.


ezioro Łebsko jest trzecim co do wielkości i największym polskim jeziorem przybrzeżnym. Jest to jezioro przepływowe w zlewni rzeki Łeby. Część dna akweduktu leży poniżej poziomu morza, a stan wody w jeziorze jest średnio o 9 centymetrów wyższy od stanu wody w morzu. Jezioro od Morza Bałtyckiego oddziela Mierzeja Łebska. Pod wpływem między innymi mieszania się wód morskich i wód jeziora Łebsko (przeciętnie od 40 do 67 dni w roku, gdy stan wody w Bałtyku jest wyższy od wód jeziora), jest ono mocno zasolone. Wymiana wód w jeziorze następuje dziewięciokrotnie w ciągu roku.

ezioro Łebskie ma 7140 ha powierzchni. Jest stosunkowo płytkie, maksymalna jego głębokość wynosi 6, 3 m, natomiast głębokość średnia to zaledwie 1, 6 m. Z tego powodu fale powstające w trakcie sztormów są bardzo groźne i niebezpieczne. W przeszłości dochodziło nawet do przerwania mierzei i ogromnych wlewów morskich. Jezioro pochłonęło też wiele ofiar. Mimo to, należy ono do ulubionych przez turystów miejsc wycieczek statkiem.


Brak komentarzy: