23 lipca 2017

Groty Mechowskie

Grota Mechowska znajduje się na skraju wsi Mechowo, w Gminie Puck, na zachód od Pucka. Obszar, w obrębie którego powstała Grota, stanowi fragment rozcięcia erozyjnego wymodelowanego w formie obniżenia dolinnego, które przecina wysoczyznę morenową Kępy Starzyńskiej schodząc ku dolinie Płutnicy.

Jaskinia została odkryta w 1818 r. podczas dokonywania pomiarów geodezyjnych przez mierniczego Heue’go. Pierwszy historyczny opis po odsłonięciu korytarza sporządził w 1829 roku Kleefeld. Od tego czasu zaczęła się jej turystyczna historia. Mimo licznych w swojej historii zawałów, ciągle odkopywana, restaurowana, przyciąga rzesze turystów ucząc geologii i promując kaszubską ziemię. Wciąż zachwyca swoim dyskretnym pięknem.

W 1910 r. pruski zarząd powiatowy wykupił teren i odrestaurował Grotę. W okresie międzywojennym chroniona i dostępna była tylko pierwsza część Groty o rozczłonkowanym przedsionku, natomiast dalszy korytarz z najpiękniejszymi naciekami był wciąż zasypany. Po II wojnie światowej w 1948 r. rozpoczęto prace oczyszczające i renowacyjne. Grota Mechowska odkopana odzyskała swoją krasę i od 1949 r. została udostępniona zwiedzającym. Tradycja lokalna określa ich nazwę w liczbie mnogiej, w nawiązaniu do dwóch wejść i bogatej, słupowej „fasady”.

Jednak w 1981 r. jaskinia ponownie uległa zawaleniu. Powołany zespół rzeczoznawców Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa dokonał merytorycznej ekspertyzy Groty i wskazał szczegółowy plan oraz zakres prac zabezpieczających obiekt. Ponownie wzmocniono sklepienie i odbudowano zniszczone „kolumny”, odkopano korytarze.

Wejście do groty pomiędzy piaskowcowymi słupami znajduje się poniżej poziomu otaczającego je terenu, dostępne z wykonanego wykopu. Strop jaskini zbudowany jest z warstwy piaskowca silnie spojonego lepiszczem wapiennym. Ściany tworzy sypki piasek pomiędzy słupami z piaskowca podobnego jak w stropie. Dno jest piaszczyste. Występujące w kilku miejscach w jaskini nacieki przedstawiają się jako jasno zabarwione formy stalaktytowe. Najpiękniejsza izba ociekająca barwnymi mineralnymi spływami zamyka długi, wąski i niski korytarz sięgający prawie 61m w głąb skarpy. Ta część groty z obawy przed zawałem jest niedostępna.

Grota Mechowska to największa osobliwość przyrody nieożywionej na Niżu Polskim, a nawet Niżu Europejskim. Stanowi rzadki okaz formy, charakterystyczny dla obszarów krasowych, która tu powstała w osadach wodnolodowcowych najmłodszego zlodowacenia. Grota stanowi cenny pomnik przyrody umieszczony w rejestrze obiektów prawnie chronionych.

2 komentarze:

Ania pisze...

Niesamowite miejsce!

makroman pisze...

Zabrakło mi kiedyś czasu na jej odwiedzenie, i do dziś żałuję. Koniecznie kiedyśmuszę nadrobić.