17 kwietnia 2016

Krzemionki Opatowskie Cz.2

Historia trasy podziemnej w Krzemionkach sięga lat 50-tych XX wieku, kiedy to turyści zaczęli zwiedzać odgruzowane przez inż. Tadeusza Żurowskiego podziemia kopalń. Pod koniec lat 70-tych i w latach 80-tych badania prowadzone przez Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie umożliwiły wykonanie pierwszego, krótkiego odcinka trasy, była to tzw. trasa turystyczna nr 1 otwarta w 1985 roku. W roku 1990 uruchomiono podziemną trasę turystyczna nr 2, która prezentuje neolityczną kopalnię dzięki specjalnym wglądom, przez które można zajrzeć do wnętrza wyrobisk. 

W latach 2001-2004 ekipa Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim wykonała tunel łączący trasę nr 1 i 2. Obecnie turystyczna trasa podziemna liczy 465 m długości i w najgłębszym miejscu osiąga 11,5 m. Umożliwia ona zwiedzenie zachowanych wyrobisk pradziejowych kopalni krzemienia pasiastego jak również zapoznanie się z geologią regionu, a także ze sposobami zabezpieczania i konserwacji starych kopalń stosowanymi w ciągu ostatnich 50 lat. Podziemna trasa turystyczna w Krzemionkach jest jedynym tego typu obiektem na świecie.Brak komentarzy: