8 lutego 2014

Golgota w Dąbrówce Warszawskiej

W latach osiemdziesiątych w Dąbrówce Warszawskiej przy współudziale całej społeczności została wybudowana kaplica pod wezwaniem św. Judy Tadeusza. Proboszczem parafii św. Judy Tadeusza został ks. Bogdan Siurni. Po przybyciu do parafii, wykorzystując otoczenie kaplicy, rozpoczął budowę Golgoty i Drogi Krzyżowej wiodącej wzdłuż leśnych ścieżek. Golgota położona jest na lekkim wzniesieniu i otoczona lasem. Wykonana jest z kamieni polnych różnej wielkości. Zbierali je parafianie wraz z księdzem na terenie parafii i nie tylko. Zdobią ją witraże wykonane z wypalonych, kolorowych zniczy. Projektantem i głównym nadzorcą Golgoty jest ksiądz proboszcz.Brak komentarzy: