14 czerwca 2017

Kolorowe Jeziorka

Położone w Rudawskim Parku Krajobrazowym, na terenie wsi Wieściszowice (gmina Marciszów, powiat kamiennogórski) od lat przyciągają turystów nie tylko z kraju, ale także z Europy. Cztery jeziorka: żółte, purpurowe, błękitne i zielone leżą na zboczu Wielkiej Kopy. Zabarwienie wody w akwenach związane jest ze składem chemicznym ścian i dna wyrobisk. Na początku XVIII w. ówcześni mieszkańcy Rohnau (obecnie Wieściszowice) zaczęli wydobywać łupki pirytonośne, w które obfituje tutejsza gleba. Powstała tu kopalnia pirytu, który był następnie przerabiany na kwas siarkowy. Gdy na początki XX w. zniknęła kopalnia do głosu doszła natura. Woda wypełniła wyrobiska pokopalniane, tworząc zjawiskowe jeziorka. 

Żółte Jeziorko 

Wejście do niego prowadzi przez wykuty w skale otwór. Jest to najmłodsze jeziorko powstałe pośród pokopalnianych hałd. Jeszcze 20 lat temu nie było w nim wody. Z rzadka, po dużych opadach deszczu, spływająca z górskich stoków deszczówka, wypełniała jego dno wodą o żółtawym odcieniu. Żółty kolor wody związany jest ze składem chemicznym otaczających skał wapnia i siarki. Żółte Joziorko to wyrobisko pokopalniane gdzie w XVIII-XIXw. wydobywano łupki pirytonośne. Jeziorko jest położone na 560m npm. 


Purpurowe Jeziorko 

Powstało po zalaniu wyrobiska „Nadzieja” w najstarszej kopalni, która została uruchomiona w 1785 r. Z łupków łyszczykowych pozyskiwano tutaj piryt. Wyrobisko ma ok. 430 m długości i ok. 110 m szerokości . Wypełnia je dziś woda w kolorze purpury, będąca roztworem kwasu siarkowego. Jeziorko jest położone na 560m npm. 
Błękitne Jeziorko 

Zwane także czasem Lazurowym, powstało na terenie dawnego wyrobiska „Nowe Szczęście”. Swój kolor zawdzięcza związkom miedzi. W przeciwieństwie do Purpurowego, jego woda jest czysta i pozbawiona siarkowego zapachu. W zależności od warunków pogodowych woda w Błękitnym Jeziorku przybiera różne odcienie. Akwen jest długi na 150 m, a średnica w najszerszym miejscu wynosi ok. 50 m. Jeziorko jest bardzo głębokie. Lejowate wyrobisko ma ponad 20 m głębokości. Na stosunkowo stromych brzegach Jeziorka występuje dość gęsta roślinność w odróżnieniu od terenów okalających inne jeziorka. Nazwa Jeziorka nawiązuje do koloru wody, która zawdzięcza swój kolor glonom rozwijającym się w czystej, dobrze naświetlonej wodzie, stale dostarczanej przez potok Mienica. Jeziorko jest położone na 635m npm.
Zielone jeziorko 

Jest niewielkie i skryte wśród drzew. W jego miejscu znajdowało się niegdyś wyrobisko „Gustaw”, które eksploatowano w latach 1790-1902. Urobek zwożono i przetwarzano w pobliskim Płoszowie, gdzie przerabiano go na siarczan miedzi i żelaza, a potem na witriol. Stawek pojawia się niezwykle rzadko po bardzo intensywnych opadach deszczu. Potem wysycha, znikając na całe lata. Pozostaje po nim jedynie głęboki lej. Zielone Jeziorko wypełnione wodą można było ostatnio podziwiać po wielkiej powodzi w 1997 r. Jeziorko jest położone na 730m npm.


1 komentarz:

makroman pisze...

Dla mnie bajka. Lubię takie miejsca.