12 lutego 2013

OSP Krzyżowa

W pierwszych latach XX wieku następowało znaczne ożywienie działalności społecznej wśród mieszkańców wielu wiosek Żywiecczyzny  również i w Krzyżowej dojrzała świadomość, że ubóstwo i ówczesna rządzę galicyjską pokonać można wspólnym działaniem, szerzeniem oświaty.  Wynikiem tej działalności było utworzenie w 1911 roku publicznej szkoły powszechnej w Krzyżowej. Budynki w tamtym okresie budowane były z drewna, przez co w czasie pożarów w płomieniach ginęli ludzie, zwierzęta i cały dobytek. Aby temu zapobiec na wzór sąsiednich miejscowości organizowano młodych silnych mężczyzn do straży ogniowej w celu noszenia wody, pompowania pompą ręczną lub burzenia drewnianych zabudowań. 

Wybuch I Wojny Światowej w 1914 roku zniweczył działalność ochotniczego pożarnictwa, ponieważ młodzi mężczyźni powoływani byli do służby wojskowej na kilka lat. Wielu z nich nie wróciło, wielu zostało kalekami. W 1924 Ochotnicza Straż Pożarna w Krzyżowej wznowiła swoją działalność już jako dobrze zorganizowana, umundurowana i wyposażona w podstawowy sprzęt ratownictwa przeciw pożarowego. 

Wybuch II Wojny Światowej ponownie zniweczył organizacyjną działalność pożarniczą we wsi. Natychmiast po wyzwoleniu Krzyżowej w kwietniu 1945 roku przystąpiono do ponownego zorganizowania Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzyżowej. Pierwszymi organizatorami powojennej OSP byli m.in. dh. Władysław Smolicki, dh. Jan Michalec, dh. Bronisław Jędrzejas, dh. Franciszek Słowiaczek, dh. Stanisław Jędrzejas, dh. Franciszek Michalec, oraz wielu, którzy w miarę swoich możliwości poświecili czas, zapał i umiejętności dla dobra OSP.

W dniu 20 października 1968 roku odbyła się wspaniała uroczystość przekazania w użytkowanie Domu Strażaka w Krzyżowej wybudowanego czynem społecznym. Uczestnicy uroczystości uznając wkład pracy i osiągnięcia pracy społecznej wsparli działalność Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzyżowej datkami pieniężnymi.

W 1972 roku został przydzielony samochód gaśniczy z pełnym wyposażeniem marki "Żuk" przez Komendanta Wojewódzkiego pułk. Stanisława Żanyckiego. W 1973 roku przez Komendanta Powiatowego Czesława Pruskiego zostaje przydzielona motopompa Polonia M800.

Jednostka z takim sprzętem gaśniczym mogła wykazywać się większą sprawnością podczas walki z pożarami. Za zasługi w akcjach pożarniczych w 1995 roku jednostka otrzymała samochód gaśniczy marki "STAR" z pełnym wyposażeniem dzięki któremu walka z żywiołem stała się dużo łatwiejsza, otrzymała również sztandar przez co mogła reprezentować jednostkę podczas uroczystości państwowych i kościelnych. Zasługi OSP to nie tylko udział w akcjach żywiołowych ale także jednostka brała liczne udziały w zawodach pożarniczych na szczeblu gminnym i powiatowym. Zaszczytem jednostki jest również Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza która prężnie się rozwija osiągając również sukcesy w zawodach pożarniczych.

W 2011 roku jednostka otrzymała samochód gaśniczy marki "MAN". Jeden z najnowocześniejszych pojazdów bojowych w całym powiecie żywieckim. Cechą nowego samochodu strażackiego są zbiorniki, które mogą pomieścić aż 3,5 tysiąca litrów wody, czyli o tysiąc więcej od starego wozu. Ponadto środek pianotwórczy w Manie zajmuje 350 litrów, czyli 10 procent zbiornika. Linie szybkiego natarcia mają 60 metrów długości. Nowością jest, także nowoczesne podwozie. Samochód z tyłu wyposażony jest w poduszki pneumatyczne oraz napęd terenowy 4x4.


Brak komentarzy: