23 lutego 2013

Imperson Sp. z o.o. Radomskie Zakłady Drobiarskie

Radomskie Zakłady Drobiarskie to była firma z długą tradycją. Powstała w 1947 roku i zajmowała się głównie przetwórstwem jajczarskim. W 1993 roku zakłady sprywatyzowano, a udziałowcem strategicznym została międzynarodowa firma Imperson z Warszawy. Nowo powstała spółka przyjęła nazwę Radomskie Zakłady Drobiarskie "Imperson" sp. z o.o. Firma zajmowała się produkcją i sprzedażą mięsa drobiowego, wołowego, wieprzowego, produkcją garmażeryjną i przetworów spożywczych. Spółka upadła w 2008 roku.


Brak komentarzy: