18 stycznia 2013

Rynek w Radomiu

Rynek Miasta Kazimierzowskiego zachował czytelny układ urbanistyczny, charakterystyczny dla miast zakładanych w Europie na prawie magdeburskim; w rynku znajdują się: kamienice neoklasycystyczne - Dom Gąski (barok) i Dom Esterki (neobarok) - obecnie siedziba Muzeum Sztuki Współczesnej. Obok nich neorenesansowy Ratusz z XIX w., wybudowany według projektu architekta Henryka Marcconiego, z wieżą zegarową wygrywającą o 12:00 melodię "Alleluja" XV-wiecznego kompozytora Mikołaja z Radomia, aktualnie Archiwum Państwowe. Na samym środku radomskiego Rynku stoi Pomnik Czynu Legionów, potocznie zwany Pomnikiem Legionisty. Odsłonięto go pierwotnie 10 sierpnia 1930 roku podczas IX Zjazdu Legionistów, w którym uczestniczył marszałek Józef Piłsudski. Pomnik stoi na miejscu dawnej szubienicy wykorzystywanej przez zaborców. W 1940 r. pomnik zniszczyli hitlerowcy. Ponownego odsłonięcia dokonano 11 listopada 1998 roku w osiemdziesiątą rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. „Radomski legionista” ma twarz skierowaną w kierunku fary, której wieżę widać już zza kamieniczek wschodniej pierzei Rynku. Po przeciwnej stronie placu znajduje się Muzeum im. Jacka Malczewskiego, dawniej Kolegium Pijarów, wzniesione w latach 1737-1756 według projektu Antonio Solari z dawnym kościołem pw. św. Jana Kantego, w nim średniowieczne lochy i warsztat szewski. Obecnie w muzeum. Na budynku znajdują się pamiątkowe tablice, z których jedna jest poświęcona Tytusowi Chałubińskiemu, uczniowi Kolegium.


Brak komentarzy: