26 stycznia 2013

Dawny budynek Młodzieżowego Domu Kultury w Radomiu

Dawny budynek Młodzieżowego Domu Kultury im. Heleny Stadnickiej w Radomiu. Na początku funkcjonowali pod nazwą „Państwowy Dom Harcerza”. Instytucja istnieje od 1 lutego 1952 r. W 1954 r. placówka otrzymała samodzielny budynek przy ul. Mickiewicza 31 (poniżej na zdjęciach). Dwa lata później zmieniono nazwę na Młodzieżowy Dom Kultury. W 1991 r. zmienili lokalizację. W latach 1991-2012 siedzibą MDK był budynek przy ul. Daszyńskiego 5. W 2002 r., z okazji jubileuszu 50-lecia działalności, władze miasta przekazały na potrzeby placówki drugi budynek przy ul. Słowackiego 17. Przemiany społeczne w latach 90 postawiły przed MDK nowe wymagania i wyzwania. Koniecznością stało się dokonanie przeobrażeń i przeprowadzenie wielu istotnych zmian. Wielokierunkowa działalność MDK adresowana jest do wszystkich grup wiekowych dzieci i młodzieży. Młodzieżowy Dom Kultury uzupełnia i wzbogaca proces edukacji szkolnej oraz wychowania. Działa na rzecz właściwego zagospodarowania czasu wolnego, sprzyja rozwojowi zainteresowań, umiejętności oraz wrażliwości wychowanków. Promuje dzieci szczególnie uzdolnione.Brak komentarzy: