1 lutego 2015

Kościół Wszystkich Świętych w Szydłowie

Kościół Wszystkich Świętych został wzniesiony z kamienia w XIV wieku. Zbudowany na miejscu wcześniejszego drewnianego kościoła bądź kaplicy, poza obrębem murów miejskich. Kościół jest najstarszym i najcenniejszym zabytkiem Szydłowa. Mimo częściowej przebudowy zachował charakter gotycki. 

Posiada prostokątną nawę, prezbiterium krótsze i węższe, przy którym dobudowano później zakrystię. Również późniejszy jest przedsionek przy nawie od zachodniej strony. Na ścianach prezbiterium wyryte w tynku daty i nazwiska - prawdopodobnie robotników zatrudnionych przy odbudowie zniszczonego w tym czasie pożarem kościoła np.: Frater Matias 1565. Dach gontowy, okna ostrołukowe w ciosanych gotyckich oprawach. 

W kościele znajdują się trzy portale: od południa do nawy - ciosowy, ostrołukowy, profilowany; od zachodu - kamienny, ostrołukowy, z profilowaną arkadą; z prezbiterium do zakrystii - ciosowy, ostrołukowy, z późniejszym stiukowym gzymsem. Ściany zarówno prezbiterium, jak i nawy pokrywają gotyckie tynki i polichromie figuralne z ok. 1375 roku. Po zniszczeniu przez upływ czasu i pożar lub w wyniku nastania nowej estetyki kolejnych epok, zatynkowano gotyckie malowidła, pokrywając ściany nową dekoracją. Wtórnie tynki wyrównały charakterystyczne dla tamtego okresu chropowate i falujące wyprawy ścian. Taki stan trwał do 1944 roku, kiedy to podczas pożaru, który strawił całą więźbę dachową, pod wpływem temperatury odwarstwiły się tynki, ukazując gotyckie polichromie. 

Spod ręki artysty z epoki średniowiecza wyszły piękne sceny z Nowego Testamentu, m.in. najlepiej zachowane "Siedem radości Maryi", czy też sceny pasyjne. Interesująco prezentuje się również pasmo scen przedstawiających siedem grzechów głównych. Każdy grzech symbolizowany jest przez zwierzę na którym wjeżdżają do piekła grzesznicy. 

Obecnie do kościoła można wejść pod nadzorem przewodnika bez możliwości robienia zdjęć. 
Przed kościołem można obejrzeć rzeźbę Chrystusa oraz rzeźby 12 apostołów.


Panorama wnętrza kościoła znaleziona w internecie: panorama

Brak komentarzy: