5 kwietnia 2013

Zamek w Siewierzu

Zamek w Siewierzu powstał w pierwszej połowie XIV w. na sztucznie usypanej platformie jako budowla drewniana. Dopiero w pierwszej połowie XV w. powstały pierwsze murowane części zamku. Siewierz powstał prawdopodobnie w XI w., natomiast z pewnością należał do ziem krakowskich przed latami 70-tymi XII w., co potwierdzają źródła pisane. W XIII w. osadą władali już książęta opolscy. W 1443 r. książę cieszyński Wacław I sprzedał miasto wraz z zamkiem biskupowi krakowskiemu Zbigniewowi Oleśnickiemu. To właśnie biskupi krakowscy przyczynili się do rozbudowy i obwarowania zamku. W XVII w. warownia zaczęła podupadać, a najazd Szwedów tylko przyspieszył ten proces. Po wojnie ze Szwedami zamek został odbudowany, jednak szybko zaczął ponownie chylić się ku upadkowi, co potwierdzają inwentarze z lat 1732, 1746, 1758 i 1788. Ostatecznie zamek został opuszczony przez ostatniego rezydenta - biskupa Feliksa Pawła Turskiego - w 1800 r. Od całkowitej zagłady zamek uratowały prace zabezpieczające z lat 50-tych, 70-tych i 90-tych XX w.


Brak komentarzy: