7 kwietnia 2013

Zamek w Chęcinach

Powstanie zamku nie jest do końca wyjaśnione. Wielu historyków uważa, że fundatorem zamku był biskup krakowski Jan Muskat. Istnieje jednak dokument z 1306 r., z którego wynika, iż Władysław Łokietek obiecuje przekazać już istniejącą warownię na własność biskupa. Stąd wynikałoby zatem, że zamek powstał w XIII w. Biskup Jan Muskat prawdopodobnie nigdy nie został właścicielem zamku, gdyż w dokumencie z 1308 r. występuje już książęcy starosta chęciński.

Zamek był ważnym ośrodkiem administracyjno-militarnym. Tu zapadały ważne decyzje państwowe, stąd wyruszono w 1331 r. pod Płowce, tu przebywały liczne koronowane głowy, tutaj także przetrzymywano jeńców krzyżackich po bitwie pod Grunwaldem, a także skarbiec koronny za czasów Łokietka. Zamek został uszkodzony przez pożar w 1607 r., a po gruntownej odbudowie przeprowadzonej przez starostę Stanisława Branickiego, w 1657 r. splądrowali go Szwedzi. Warownię ostatecznie opuszczono w XVIII w.

Brak komentarzy: