6 kwietnia 2013

Skansen Maszyn Parowych w Tarnowskich Górach

Lokalizacja skansenu nawiązuje do historii górnictwa Tarnogórskiego, którego decydującym elementem jego dynamicznego rozwoju w XIX w. było wprowadzenie do przestarzałych metod odwadniania, nowoczesnej techniki parowej. W latach 1788-1804 sprowadzono do tarnowskich gór 8 maszyn parowych, które do 1834 roku pompowały wodę z 17 szybów. Docelowym stosowaniem pomp owych było wydrążenie rozległej sieci chodników i skrócenie terminu wdrożenia sztolniowego systemu odwadniania wyrobisk górniczych. Wśród 31 eksponatów najliczniejszą grupę stanowią parowozy. Jednym z najstarszych jest wąskotorowy parowóz z 1906 r. Stoją tu szybowe maszyny wyciągowe, pompy i inne pojedyncze urządzenia poruszane parą. Wśród tych ostatnich znajdziemy kocioł lokomobilowy z 1910 r., walec drogowy z 1928 r. i platformę ze zbiornikiem z 1884 r. W 1999 r. do skansenu trafił największy eksponat, jakim jest parowa maszyna wyciągowa typu Koepe z 1907 r. jej koło ma 7 m średnicy. Jedynym eksponatem nie będącym zabytkiem techniki parowej jest drewniane koło wodne z XVII w., które napędzało niegdyś młot kuźni w Strzybnicy.
Brak komentarzy: