31 lipca 2018

Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku

Muzeum zostało założone w 1912 roku przez kanonika Eugena Brachvogla. Pierwsza sala wystawowa powstała na Wzgórzu Katedralnym w tzw. Wieży Kopernika. Po II wojnie światowej muzeum ponownie zaistniało 5 września 1948 roku, kiedy w kanoniach wewnętrznych otwarto ekspozycję muzealną poświęconą Kopernikowi. Obecnie oprócz wystawy poświęconej Mikołajowi Kopernikowi, prezentowane są m. in. zbiory dotyczące historii medycyny, piece kaflowe, zabytkowa ceramika, wykopaliska archeologiczne oraz gotyckie witraże.

Wahadło Foucaulta

W środku Wieży Radziejowskiego znajduje się tzw. wahadło Foucaulta, jedno z 10-ciu w Polsce. Przyrząd służy do ilustrowania ruchu obrotowego Ziemi. Nazwa pochodzi od nazwiska francuskiego fizyka J. B. L. Foucaulta, który pierwszy wykonał to doświadczenie. Uwzględnił on znany w fizyce fakt, że płaszczyzna wahań wahadła nie ulega zmianie w przestrzeni. Gdyby więc Ziemia była nieruchoma, wahadło dokonywałoby swych wahań w płaszczyźnie nie zmieniającej swego położenia względem powierzchni Ziemi. W przeprowadzonym doświadczeniu stwierdzono, że płaszczyzna wahań dokonuje wolnego obrotu w kierunku ze wschodu na zachód względem powierzchni Ziemi, czyli nasza planeta musi się obracać. Długość linki stalowej fromborskiego wahadła wynosi 28 m, a kula waży 46,5 kg.


Brak komentarzy: