4 stycznia 2015

Krypta na Świętym Krzyżu

Wejście do krypty na Świętym Krzyżu mieści się w południowej ścianie kościoła. Spoczywają tu benedyktyni, którzy zamieszkiwali Święty Krzyż od 1776 r. aż do kasaty opactwa w 1819 r. oraz zmumifikowane zwłoki księcia Jeremiego Wiśniowieckiego. W historii Polski książę zapisał się jako znakomity wódz, taktyk i organizator wielu wypraw wojennych. Wsławił się w walkach z Kozakami, czym zyskał wielki szacunek wśród szlachty polskiej, otwierając swojemu synowi drogę do korony. Po zwycięskiej bitwie pod Beresteczkiem zmarł wskutek grasującej zarazy. Zwłoki umieszczono w Sokalu, jednak zagrożenie sprofanowania trumny przez Kozaków zmusiły żonę księcia, Gryzeldę do przetransportowania zwłok męża na Święty Krzyż do kaplicy krewnych Oleśnickich. W ostatnich latach naukowcy zastanawiali się, czy rzeczywiście spoczywa tu ojciec króla Michała Korybuta. Faktem jest, że trumna Wiśniowieckiego została przywieziona na Święty Krzyż. Wskutek zrabowania przez Szwedów w 1655 r. zbroi, ubioru i sygnetu księcia, trudno było do 1981 roku stwierdzić tożsamość zwłok Wiśniowieckiego. Sprawą zajął się dr hab. Jan Widacki, kierownik zakładu kryminalistyki Uniwersytetu Śląskiego. Zakończone badania potwierdziły, że w krypcie na Świętym Krzyżu spoczywają zwłoki Jeremiego Wiśniowieckiego. 

Obecny strój szlachecki księcia Jeremiego Wiśniowieckiego był kostiumem odtwórcy roli księcia w filmie "Ogniem i mieczem" w reż. Jerzego Hoffmana.

Brak komentarzy: