4 stycznia 2015

Cmentarz Żydowski w Bodzentynie

Cmentarz Żydowski w Bodzentynie znajduje się na zboczu Góry Miejskiej, w pobliżu drogi do Św. Katarzyny. Został formalnie założony w 1867 r., jednak nieformalnie pochówki odbywały się tu znacznie wcześniej. Ostatni znany pochówek odbył się w początku 1942 r. Po likwidacji bodzentyńskiego getta Niemcy częściowo zdewastowali kirkut. Do dziś zachowało się około 55 macew z wyrytymi zdobieniami. Na niektórych zachowały się pozostałości polichromii oraz inskrypcje w języku hebrajskim i jidysz. Według badań nieżyjącego już Adama Penkalli, zachowane nagrobki pochodzą z lat 1870-1934. Na cmentarzu spoczywa Dorota z Bryczkowskich Herling-Grudzińska - matka pisarza Gustawa Herlinga-Grudzińskiego.


Brak komentarzy: