27 września 2014

Federal Reserve Building, Washington, D.C.

W budynku urzęduje Rada Gubernatorów Systemu Rezerwy Federalnej. Podstawowym zadaniem Rady jest kształtowanie polityki pieniężnej poprzez ustalanie wielkości stóp procentowych, wielkości i rodzajów pożyczek udzielanych przez banki Systemu Rezerwy Federalnej.
Brak komentarzy: