27 lipca 2013

Kościół św. Idziego w Inowłodzu

Murowany, romański kościół św. Idziego w Inowłodzu został ufundowany w 1086 roku przez króla Władysława Hermana jako wotum za narodziny syna – Bolesława Krzywoustego. Świątynia została zniszczona w czasie I wojny światowej (1915 r.), a w okresie międzywojennym zrekonstruowana przez architekta Adolfa Szyszko-Bohusza (1936-38). Kościół został wzniesiony z miejscowego piaskowca na lewym brzegu Pilicy. Składa się z prostokątnej nawy z półkolistą absydą od wschodu i okrągłą wieżą pokrytą czerwonym dachem w kształcie stożka od zachodu (w czasie rekonstrukcji przybyła jej jedna kondygnacja). W romańskich ścianach umieszczone są małe, półokrągłe okna i podobne drzwi. Wskutek zawieruch wojennych kościół służył także jako twierdza, dlatego mur jest gruby, a niewielkie okna dostosowane do wystawienia strzelby.
Brak komentarzy: