5 lipca 2021

Wagon pocztowy Pmx (skala H0)

Wagon przeznaczony do przewozu przesyłek pocztowych, przewidziany do włączenia do składu stałego lub zmiennego, przeznaczonego do przewozu pasażerów. Pierwsze wagony pocztowe wprowadzono do użytku w 1838 r. Niedługo potem wprowadzono sortowanie listów w wagonach, czyniąc z nich ruchome urzędy pocztowe.

Przemiany w sposobach przesyłania poczty i budowa wielkich urzędów pocztowych i sortowni listów, spowodowały zanik działalności ruchomych urzędów pocztowych. Ostatnie wagony pocztowe służyły jedynie jako środek transportu przesyłek.

W Polsce wagony pocztowe należały do Poczty Polskiej. Dawniej wagony pocztowe kursowały w wielu pociągach, obecnie z powodów finansowych nie kursuje żaden.
Brak komentarzy: