13 sierpnia 2017

Wąwóz Korzeniowy Dół

Wąwóz Korzeniowy (Korzeniowy Dół) należy do najczęściej odwiedzanych i najciekawszych wąwozów Kazimierza Dolnego. Jest on formą głębocznicy, charakteryzującej się pionowymi ścianami, pozbawionymi roślinności z dnem wykorzystywanym niegdyś jako droga. Wąwóz nie posiada odgałęzień bocznych, a jego długość wynosi około 700 m.

Głównym walorem Wąwozu Korzeniowego są odsłonięte w wyniku erozji korzenie starych drzew i krzewów tworzące fantastyczne kształty przypominające żywe rzeźby. Uroki wąwozu dostrzegają malarze, miłośnicy fotografii, a także twórcy filmowi. W Korzeniowym Dole rozegrały się sceny wielu filmów fabularnych i seriali.

Wąwozy okolic Kazimierza Dolnego są charakterystycznymi formami występującymi w dużym nasileniu na Płaskowyżu Nałęczowskim. W jego zachodniej części gęstość występowania wąwozów wynosi 5 km długości na km2, a w Zbędowicach, na terenie gminy Kazimierz Dolny, przekracza nawet 11 km długości na km2.

Wąwozy powstały w wyniku erozji wodnej skał lessowych. Less jest skałą pylastą o barwie żółtawej, osadzoną podczas epoki lodowej w okresie plejstocenu. Powstał ze zwietrzałych materiałów wywiewanych przez wiatr spod czoła lądolodu w czasie ostatniego zlodowacenia (od 100 tys. -15 tys. lat temu). Nazywa się go często utworem eolicznym, czyli wiatrowym. Pokrywa lessowa wynosi tu przeciętne 20-30 m grubości.

Do powstania wielu wąwozów przyczyniła się również działalność człowieka. Prowadząc drogi po stromych zboczach, ludzie doprowadzili do koncentracji spływu wód opadowych i roztopowych, które rozcinają pokrywy lessowe. Następnie koła pojazdów pogłębiały dna wąwozów. Doskonałym przykładem takiej działalności może być właśnie Korzeniowy Dół. Wąwozy stanowią ważną atrakcję turystyczną miasteczka i okolic. Wieloma z nich poprowadzone są szlaki i ścieżki przyrodnicze.

1 komentarz:

makroman pisze...

Fajny jest (jak w ogóle wąwozy lessowe) przetuptaliśmy z Żoną dwa lata temu.