30 listopada 2014

Pomnik Kościuszkowców w Warszawie

Pomnik Kościuszkowców, jest kolejnym pomnikiem u schyłku PRL-u, który został postawiony po stanie wojennym. Jest on pamiątką po nieudanych próbach niesienia pomocy samotnie walczącej Warszawie, przez wojska I Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszki. 14 września 1944 oddziały 1 Armii Wojska Polskiego i Armii Czerwonej zajęły Pragę, uwalniając od Wehrmachtu prawobrzeżną część miasta, gdy tymczasem od 1 sierpnia trwało powstanie warszawskie w lewobrzeżnej części Warszawy. We wrześniu podjęto zakończone niepowodzeniem próby przepraw przez Wisłę w rejonie przyczółka czerniakowskiego i na Kępie Potockiej. 

Pomnik został odlany w brązie, obrazuje żołnierza rozpaczliwie wołającego o pomoc, tym samym wyciągając rękę, w kierunku lewej strony Warszawy. Pomnik został odsłonięty 17 stycznia 1985 r. w rocznicę wyzwolenia Warszawy. Warszawianie na przekór zamierzeniom projektanta, nadali pomnikowi przydomek "Obserwatora Powstania Warszawskiego".


Brak komentarzy: