5 października 2013

Kaplica św. Zofii w Bliżynie

Modrzewiowy kościółek pw. św. Zofii stojący w centrum miejscowości tuż przy drodze został zbudowany w 1818 r. Jego fundatorem był Jacek Potkański, dziedzic dóbr Bliżyna. Do 1887 r. kościół ten pełnił funkcje kaplicy dworskiej i był obsługiwany przez kapelanów dworskich. Uroczyste utworzenie parafii nastąpiło 23 sierpnia 1888 r. na podstawie dekretu biskupa sandomierskiego, ks. Antoniego Sotkiewicza. Na terenie otaczającym kościółek znajdują się nagrobki właścicieli Bliżyna i okolicznych miejscowości. Znajdziemy tu także dość oryginalną kolekcję produktów działającej na tym terenie od drugiej połowy XIX wieku odlewni żelaza Platerów. Najciekawszymi przykładami perfekcji ówczesnych odlewników są spiralne, metalowe schody i ozdobne fragmenty ogrodzeń. Bliżyńska kaplica jest obiektem orientowanym. Jej nawa ma plan wydłużonego ośmioboku albo jak ktoś woli prostokąta ze ściętymi narożnikami. Kaplica ma konstrukcję zrębową, ustawioną na kamiennej podmurówce.Brak komentarzy: