1 marca 2015

Vietnam Veterans Memorial, New Haven, CT

Wzdłuż wejścia do portu w New Haven ustawione są pomniki poświęcone weteranom konfliktu w Vietnamie. 

Jednym z nich jest pomnik w kształcie litery V, wysoki na 11 metrów z nazwiskami 55 osób, którzy zginęli w konflikcie oraz nazwiska trzech mężczyzn, którzy byli prawdopodobnie więźniami i zaginął po nich ślad.

Mniejszy pomnik jest z dedykacją "Pomnik jest poświęcony na cześć kobiet i mężczyzn, którzy służyli podczas wojny w Wietnamie z okolicznych miast i miasteczek: New Haven, East Haven, West Haven, North Haven, Hamden, Orange i Woodbridge."Brak komentarzy: