26 października 2014

Katakumby Służewieckie

Budowla wzniesiona na przełomie XVIII i XIX w. w Skarpie Wiślanej. Podziemny, ceglany korytarz, sklepiony kolebkowo, o długości około 60 m, na rzucie zbliżonym do elipsy. Po obu stronach korytarza symetrycznie rozmieszczone wnęki, cześć z nich zaopatrzona w trzy rzędy nisz. Wejście wiodło przez pawilon o nieznanym wyglądzie. W okresie, gdy okolica ta należała do Stanisława Kostki Potockiego, prawdopodobnie było to miejsce spotkań członków loży wolnomularskiej. Od lat 30. XIX w. budowla użytkowana jako piwnica gospodarcza, w pobliżu wejścia zbudowano szyb wentylacyjny. W późniejszym okresie pawilon z wejściem uległ całkowitemu zniszczeniu. Zawalił się również południowo-wschodni odcinek korytarza i większość ścian zamykających wnęki. Obecnie budowla jest mało dostępna i bardzo zniszczona. 

Brak komentarzy: