26 lutego 2011

Zapora na Jeziorze Bystrzyckim w Lubachowie

Zapora na Jeziorze Bystrzyckim powstała w latach 1911-1914, aby przeciwdziałać skutkom powodzi w tym rejonie. Na terenach zalanych poniżej tamy powstało malowniczo wkomponowane w dolinę jezioro zwane Bystrzyckim lub Lubachowskim. 

Tama zbudowana została z gnejsowych bloków kamiennych. Wysokość tamy to 44 metry, a długość 230,5 metra. Tama u podstawy ma 29 m szerokości , a górą 3,5 metra. Wysokość zwierciadła wody w jeziorze to 350 m n.p.m. Brzegi są wysokie, częściowo zalesione. Jezioro jest wykorzystywane do zaopatrywania w wodę zakładów przemysłowych i do ochrony przeciwpowodziowej. Poniżej tamy (ok. 1 km) w Bystrzycy Górnej zbudowano Hydroelektrownię, która do dziś wytwarza prąd (jej moc to ok. 1,2MW).Brak komentarzy: